ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងអប់រំ កំណត់យកមណ្ឌល ចំនួន២០៤ នៅទូទាំង​ប្រទេស​សម្រាប់ប្រឡងបាក់ឌុប

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជននិងកីឡា នៅថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញប្រកាស​​ ស្ដីពីការកំណត់មណ្ឌល​ប្រឡង សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សម័យប្រឡង៖ ២៧ ធ្នូ ​២០២១ ដោយកំណត់ចំនួន២០៤មណ្ឌល ត្រូវជា៤ ៦៥១បន្ទប់។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

ព័ត៌មានលម្អិតមានដូចខាងក្រោម៖

To Top
×