ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងការងារ បន្ដផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ លើកទី៧៤ ជូនកម្មករ ជាង១ពាន់នាក់ ដែលព្យួរការងារ

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ បើកផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ លើកទី៧៤ ជូនកម្មករនិយោជិតចំនួន១,០៣៧នាក់នៃរោងចក្រ សហគ្រាសទាំង១៥ នៃវិស័យកាត់ដេរ និងវិស័យទេសចរណ៍ ដែលទទួលបានការ អនុញ្ញាត ព្យួរកិច្ចសន្យាការងារ ស្របតាមស្មារតីជុំទី៣ នៃកញ្ចប់វិធានការ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល៕

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
To Top