ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋសភា នឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ រៀបចំកិច្ចប្រជុំ ភាពជាដៃគូសភា អាស៊ី-អឺរ៉ុប លើកទី១១ តាមប្រព័ន្ធនិម្មិត

ភ្នំពេញ ៖ រដ្ឋសភានៃកម្ពុជា នឹងទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ រៀបចំកិច្ចប្រជុំ ភាពជាដៃគូ សភាអាស៊ី-អឺរ៉ុប លើកទី១១ (ASEP11) តាមប្រព័ន្ធនិម្មិត (Virtual Meeting) ដែលផ្សាយចេញ ពីវិមានរដ្ឋសភា នាថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ខាងមុខ ៕

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
To Top