ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងទេសចរណ៍ឱ្យត្រៀមបើក ខារ៉ាអូខេ ក្លឹបកម្សាន្ត រង្គសាល ឌីស្កូតែក ឡើងវិញ

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងទេសចរណ៍ ប្រាប់ទៅអភិបាលរាជធានី-ខេត្ត ពីការត្រៀមរៀបចំដំណើរការអាជីវកម្ម ខារ៉ាអូខេ (KTV) ក្លឹបកម្សាន្ត រង្គសាល ឌីស្កូតែក ឡើងវិញក្រោយថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១។

តាមរយៈសេចក្ដីជូនដំណឹង ក្រសួងទេសចរណ៍ បានដាក់ចេញនូវប្រកាសស្តីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍ និងនីតិវិធី ប្រតិបត្តិស្តង់ដាអប្បបរមា (SOP) សម្រាប់អាជីវកម្មនារីទេ (KTV) បកម្សាន្តវត្តសាល ឌីស្កូតែក ដើម្បីទប់ស្កាត់
ការរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ និងដើម្បីត្រៀមរៀបចំបើកដំណើរការអាជីវកម្មឡើងវិញ នៅពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាល អនុញ្ញាតនៅក្រោយថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២១។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

ខ្លឹមសារលម្អិត មានដូចខាងក្រោម៖

To Top