ព័ត៌មានជាតិ

ដំណើរការប្រឡង សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ ត្រូវបានបញ្ចប់ដោយរលូន និងជោគជ័យ

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាបានប្រកាសថា ដំណើរការ​ប្រឡង ​សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ រយៈពេល២ថ្ងៃ(១៥-១៦ វិច្ឆិកា​)បានបញ្ចប់នារសៀលថ្ងៃនេះ ប្រកប​ដោយបរិយាកាសស្ងប់ស្ងាត់ តម្លាភាព យុត្តិធម៌ និងជោគជ័យ។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

ដំណើរការរៀបចំដំណើរ ការប្រឡងនោះ ក៏បានធានា នូវសុវត្ថិភាព និងសុខភាពដល់គណៈមេប្រយោគ គណៈកម្មការនានា ។ ចំពោះបេក្ខជនក្នុងអំឡុងពេលប្រឡងត្រូវបានអនុវត្តន៍ដោយគោរពទៅតាម សេចក្ដីណែនាំប្រតិបត្តិស្ដីពីវិធានការសុវត្ថិភាព និងសុខភាព៕

To Top
×