ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងអប់រំ ចេញវិធានការ សុខភាព និងសុវត្ថិភាព សម្រាប់ការប្រឡងបាក់ឌុប

ភ្នំពេញ ៖ ខណៈនៅសល់ជាង១ខែទៀត (២៧ ធ្នូ) ដល់ការប្រឡង សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឬបាក់ឌុបនោះ នៅថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១នេះ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាបានចេញ វិធានការសុខភាព និង សុវត្ថិភាព សម្រាប់ការប្រឡងនេះ ដើម្បីសុខភាពជាចំបង់ ដល់បេក្ខជននិងគណៈកម្មការ នៃមណ្ឌលប្រឡងនីមួយៗ ៕

To Top