ព័ត៌មានជាតិ

កូវីដ ៖ ឆ្លងថ្មី៥១នាក់ ជា៤៨នាក់ និងស្លាប់៥នាក់

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន៥១នាក់ទៀត តាមលទ្ធផលតេស្ត PCR ខណៈជាសះស្បើយចំនួន៤៨នាក់ និងស្លាប់ចំនួន៥នាក់ ដោយ៤នាក់ មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង ។

ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ចំនួន៤៦នាក់ និងអ្នកដំណើរពីបរទេសចំនួន៥នាក់។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន ១១៩ ៦៨៧នាក់ អ្នកជាសះស្បើយចំនួន ១១៦ ០៧២នាក់ និងអ្នកស្លាប់ចំនួន ២ ៨៨១ នាក់៕

To Top