ព័ត៌មានជាតិ

បើកដំណើរការ ឲ្យចូលទស្សនាសារមន្ទីរ រោងភាពយន្ដ និងរោង សម្ដែងសិល្បៈឡើងវិញ នៅតាមបណ្ដាខេត្ត

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ នាថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងពីការបើ ក ដំណើរការឡើងវិញ នូវការចូលទស្សនា សារមន្ទីរ រោងភាព យន្ដ និង រោងសម្ដែងសិល្បៈ នៅតាមបណ្ដាលខេត្តក្នុង ប្រទេសកម្ពុជា ៕

To Top