ព័ត៌មានជាតិ

សម្តេចតេជោ ៖ មិត្តចិន គោរពតាមការចង់បានរបស់យើង ខុសពីម្ចាស់ជំនួយដទៃទៀត

ភ្នំពេញ ៖ សម្តេចតេជោហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា បានលើកសរសើរមិត្តដែកថែបចិនថា បានគោរពតាមការចង់បានរបស់កម្ពុជា ក្នុងការផ្តល់ជំនួយលើការស្ថាបនានៅចំណុចណាមួយដែលកម្ពុជាចង់បាន ខុសប្លែកពីម្ចាស់ជំនួយដទៃទៀត ៕

To Top