ព័ត៌មានជាតិ

កូវីដ ៖ ឆ្លងថ្មី២៩នាក់ ជា៣០នាក់ និងស្លាប់៤នាក់

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន២៩នាក់ទៀត តាមលទ្ធផលតេស្តPCR ខណៈជាសះស្បើយចំនួន៣០នាក់ និងស្លាប់ចំនួន៤នាក់ ដោយ២នាក់ មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង។

ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ចំនួន២៣នាក់ និងអ្នកដំណើរពីបរទេសចំនួន៦នាក់។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន១២០ ០៣៨នាក់ អ្នកជាសះស្បើយចំនួន ១១៦ ៤១៧នាក់ និងអ្នកស្លាប់ចំនួន២ ៩២២នាក់៕

To Top