ព័ត៌មានជាតិ

លោក កៅ ថាច ចូលរួមកិច្ចប្រជុំ លើការត្រៀមខ្លួន សម្រាប់គម្រោង Cambodia Enterprise Digitalization and Technology Adoption តាម Zoom


ភ្នំពេញ៖ លោក កៅ ថាច ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុក ជាអគ្គនាយកនៃធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម (ARDB) អមដោយអគ្គនាយករងនៃធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនិងកសិកម្ម និងសហការី នៅថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំ លើការត្រៀមខ្លួន សម្រាប់គម្រោង Cambodia Enterprise Digitalization and Technology Adoption តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ ដែលរៀបចំឡើងដោយ ធនាគារពិភពលោក៕

To Top
×