ព័ត៌មានជាតិ

សកម្មភាព អាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញ ចូលរួមការពារសន្តិសុខ សុវត្ថិភាព សម្រាប់ដំណើរ បំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការ នាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវ

សកម្មភាព អាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញ ចូលរួមការពារសន្តិសុខ សុវត្ថិភាព សម្រាប់ដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការរបស់ ឯកឧត្ដម ផនខាំ វីផាវ៉ាន់ (Phankham Viphavanh) នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ ប្រជាមានិតឡាវ ។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

ចូលរួមទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ទាំងអស់គ្នា តាមរយៈវិធានការ ៣ការពារ ៣កុំ!

To Top
×