ព័ត៌មានជាតិ

សម្តេចតេជោ ៖ មានគេជេរខ្ញុំ រឿងឲ្យលុយឡាវ១៣លានដុល្លារ វ៉ាក់សាំង៥០ម៉ឺនដុស និងរថយន្ត៣គ្រឿង

ភ្នំពេញ ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជាបានថ្លែងថា មានគេជេរសម្តេច គ្រាន់តែសម្តេចជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់ភាគីឡាវនូវទឹកប្រាក់១៣លានដុល្លារ វ៉ាក់សាំង៥០ម៉ឺនដុស និងរថយន្ត៣គ្រឿង។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

សម្តេចបន្តថា “មានគេជេរខ្ញុំរឿងឲ្យលុយឡាវ១៣លានដុល្លារ វ៉ាក់សាំង៥០ម៉ឺនដុស និងរថយន្ត៣គ្រឿង។ យើងផ្តល់ជំនួយទៅក្រៅគេបន្ទោសយើង ។ កម្ពុជាដឹងគុណគេ ពេលវេលាលំបាករបស់កម្ពុជាឆ្នាំ១៩៧៩”៕

To Top
×