នយោបាយ

សម្តេចតេជោ ៖ បើធ្វើនាយករដ្ឋមន្រ្តី មិនពង្រឹងអំណាច គឺមិនមែននាយករដ្ឋមន្រ្តី

ភ្នំពេញ ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជាបានថ្លែងថា នាយករដ្ឋមន្រ្តីប្រទេសណាក៏ត្រូវការពង្រឹងអំណាច ដូច្នេះបើធ្វើនាយករដ្ឋមន្រ្តី មិនពង្រឹងអំណាច គឺមិនមែននាយករដ្ឋមន្រ្តី សូមស្តាប់ឲ្យបាន។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
To Top
×