ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងប្រកាស បើកបវេសនកាល ជាផ្លូវការ

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានប្រកាសបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សា ២០២១-២០២២ នៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាចំណេះទូទៅ ការបើកដំណើរការបង្រៀន និងរៀននៅកម្រិតមត្តេយ្យសិក្សា សម្រាប់កុមារចាប់ពីអាយុ៣ឆ្នាំ ទៅអាយុក្រោម៦ឆ្នាំ ព្រមទាំងកម្មវិធីអប់រំ កុមារតូចគ្រប់រូបភាព ចាប់ពីថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២តទៅ៕

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
To Top