ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងធនធានទឹក៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៩-២៥ មករា កម្ពុជា អាចមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតខ្សោយ

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម នៅថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២នេះ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ពីស្ថានភាពធាតុអាកាស ពីថ្ងៃទី១៩-២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

ក្រសួង បានបបញ្ជាថា នៅថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឥទ្ធិពលពីទ្រនុងសម្ពាធខ្ពស់ (ចិន) ក្នុងកម្រិតខ្សោយ និងនៅថ្ងៃទី២០-២៥ ខែមករា ឥទ្ធិពលជម្រាបនៃសម្ពាធទាប (ឥណ្ឌូនេស៊ី) ក្នុងកម្រិតខ្សោយ៕

To Top