ព័ត៌មានជាតិ

បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា ជ្រើសរើសនិស្សិតចូលរៀន២០០ កន្លែង ដើម្បីចូលក្របខណ្ឌតែម្តង

ភ្នំពេញ ៖ បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ ប្រកាសប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសនិស្សិត អាហាររូបករណ៍ឲ្យចូលសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្រ្តនគរបាលចំនួន២០០កន្លែង ក្នុងរយៈ ពេល៤ឆ្នាំ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១ នៅបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា ដើម្បីក្លាយជានាយនគរបាលបន្តវេន ក្នុងក្របខណ្ឌមន្រ្តីនគរបាលជាតិនៃក្រសួងតែម្តង ៕

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
To Top