ព័ត៌មានជាតិ

កូវីដ ៖ ឆ្លងថ្មី២៨នាក់ទៀត ជាអូមីក្រុងទាំងអស់ ជា១៥នាក់ និងគ្មានអ្នកស្លាប់

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន២៨នាក់ទៀត ជាករណីអូមីក្រុងទាំងអស់ ខណៈជាសះស្បើយចំនួន១៥នាក់ និងគ្មានអ្នកស្លាប់ ។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន ១២១ ០៩៤នាក់ អ្នកជាសះស្បើយចំនួន ១១៧ ២៤៧នាក់ និងអ្នកស្លាប់ចំនួន ៣ ០១៥នាក់៕

To Top