នយោបាយ

ក្រសួងមហាផ្ទៃ ទទួលស្គាល់លទ្ធផល សមាជគណបក្ស ឯកភាពជាតិខ្មែរ

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងមហាផ្ទៃ បានចេញសេចក្ដីសម្រេច ទទួលស្គាល់លទ្ធផល សមាជវិសាមញ្ញ របស់គណបក្សឯកភាពជាតិខ្មែរ កាលពីថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

សូមបញ្ជាក់ថា គណបក្សឯកភាពជាតិខ្មែរ បានបោះឆ្នោត អនុម័តផ្លាស់ប្ដូរទីស្នាក់ការ កណ្ដាល មកនៅបុរីឈូកវ៉ា២ ផ្ទះលេខA២៤ ភូមិតិកូបញ្ញេ សង្កាត់សំរោងក្រោម ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ និង ផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះអក្សរកាត់ នៅក្នុងសញ្ញាសម្គាល់ គណបក្សពី (គ.ឯ.ជ.ខ) មកជា (គ.ឯ.ជ) ព្រមទាំងបានជ្រើសរើសក្បាល ម៉ាស៊ីនដឹកនាំថ្មី របស់គណបក្ស៕

To Top
×