ព័ត៌មានជាតិ

ព្រឹកនេះ អង្គភាព អ្នកនាំពាក្យ រាជរដ្ឋាភិបាល រៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្តីពី វឌ្ឍនភាព មូលដ្ឋានឃុំ សង្កាត់ និងទិសដៅ ការងារបន្ត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

ភ្នំពេញ៖ អង្គភាព អ្នកនាំពាក្យ រាជរដ្ឋាភិបាល នាព្រឹកថថ្ងៃអង្គារ៍ ទី ៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២២ វេលា ម៉ោង ៩:៣០ នាទីព្រឹក រៀបចំ សន្និសីទ សារព័ត៌មាន ស្តីពី វឌ្ឍនភាពមូលដ្ឋានឃុំ​ សង្កាត់និងទិសដៅការងារបន្ត ខេត្តព្រះបន្ទាយមានជ័យ នាទីស្តីការ គណៈរដ្ឋមន្ត្រី សាលសេរីភាព ជាន់ផ្ទាល់ដី។

សន្និសីទ នេះ មាន គោលដៅបំផុតស និងបង្ហាញជា សាធារណៈនូវយន្តការ​ ប្រជាធិបតេយ្យថ្នាក់ក្រោមជាតិ ជាប្រវត្តិសាស្រ្ត​របស់កម្ពុជា​​​ និងផ្សព្វផ្សាយ ពីសមិទ្ធផល ដែលរដ្ឋបាល​ថ្នាក់​មូលដ្ឋាន​ ខិតខំប្រឹងប្រែង ​បំពេញការងារ​សម្រេចបាន ក្នុងការផ្តល់​សេវាសាធារណៈ និងអភវិឌ្ឍន៍មូលដ្ឋានឃុំ សង្កាត់ ។ 

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
To Top