ព័ត៌មានជាតិ

កូវីដ៖ រកឃើញឆ្លងថ្មី៤១៤នាក់ ជា២៤៧នាក់

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានបន្ត រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន៤១៤នាក់ទៀត ជាករណីអូមីក្រុងទាំងអស់ ខណៈជាសះស្បើយចំនួន២៤៧នាក់ និងគ្មានអ្នកស្លាប់ ។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន១២៥ ២០១ នាក់ អ្នកជាសះស្បើយចំនួន១១៩ ៨៨០នាក់ និងអ្នកស្លាប់ចំនួន ៣ ០១៥នាក់៕

To Top