ព័ត៌មានជាតិ

ផ្ទះលក់ស្ថិតនៅតំបន់ទួលទំពូង២ មានចំណូលស្រាប់

តម្លៃ 1m2 = 3800$
ទំហំសរុប 343 m2
ទំហំដី 14,5m x 23,5m

https://goo.gl/maps/F6Ytz8mZ8WxVZyg9A

សម្រាប់លោកអ្នក កំពុងស្វែងរក ទ្រព្យសម្បតិ្ត ដែលមានសក្តានុពល និងកំពុងមានចំណូលស្រាប់ ក៏ដូចជាប្រកបអាជីវកម្មផ្សេងៗ ឬសង់អគារខ្ពស់ អាចពិចារណាបាន ស្ថិតនៅផ្ទះលេខ 57A ផ្លូវ 480 សង្កាត់ទួលទំពូង២ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ។

បើអស់លោក លោកស្រីចាប់អារម្មណ៍ អាចចរចារជាមួយម្ចាស់ផ្ទះផ្ទាល់ តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 097 227 9999 ឬ 078 722 337។

To Top