ព័ត៌មានជាតិ

សម្តេចតេជោ ស្នើឲ្យបណ្តារដ្ឋមន្រ្តី បន្តធ្វើពេញមួយអាណត្តិ កុំធ្វើពាក់កណ្តាលទី

ភ្នំពេញ ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា បានស្នើឲ្យបណ្តារដ្ឋមន្រ្តី គ្រប់ក្រសួង ធ្វើជារដ្ឋមន្រ្តីពេញអាណត្តិ កុំធ្វើតែពាក់កណ្តាលទី ព្រោះមិនពិបាកក្នុងដកចោលនោះទេ យ៉ាងយូរត្រឹម២៤ ម៉ោងប៉ុណ្ណោះ ។

សម្តេចតេជោថ្លែងបន្តថា ស្នើឲ្យអស់លោក លោកស្រីបន្តធ្វើជារដ្ឋមន្រ្តីពេញអាណត្តិ កុំធ្វើពាក់កណ្តាលទី ព្រោះមិនពិបាកដករដ្ឋមន្រ្តីចោលនោះ មិនយូរទេត្រឹម២៤ម៉ោង ដករដ្ឋមន្រ្តីមួយចេញហើយ ៕

To Top