ព័ត៌មានជាតិ

សម្តេចតេជោ ៖ ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួន ជំពាក់បំណុលរដ្ឋ ត្រូវប្រញាប់មកបង់

ភ្នំពេញ ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជាបានថ្លែងថា បច្ចុប្បន្នក៏មានបណ្តាក្រុមហ៊ុនឯកជន មួយចំនួនជំពាក់បំណុលរដ្ឋ ដូច្នេះត្រូវបំពេញ កាតព្វកិច្ចជូនរដ្ឋឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ដោយត្រូវប្រញាប់មកបង់ពន្ធ ៕

To Top