ព័ត៌មានជាតិ

ក្នុង១ឆ្នាំៗ សំណល់ប្លាស្ទិក ប្រមាណ ១១លានតោន បានហូរចូលសមុទ្រ និងមហាសមុទ្រ

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងបរិស្ថាន បានឲ្យដឹងថា ក្នុងមួយឆ្នាំៗ សំណល់ប្លាស្ទិកប្រមាណជា ១១លានតោន បានហូរចូលសមុទ្រ និងមហាសមុទ្រ។

ទាក់ទិននឹងបញ្ហានេះ ក្រសួងបរិស្ថានបានបញ្ជាក់ថា សត្វសមុទ្រ និងរុក្ខជាតិនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រជាង ៨០០ប្រភេទរងផលប៉ះពាល់ ពីការបំពុលដោយប្លាស្ទិក តាមរយៈការលេបសំណល់ប្លាស្ទិក ចូលក្នុងពោះ ការរុំជាប់ខ្លួន និងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗទៀត ៕

To Top