ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងបរិស្ថាន៖ ដើម្បីទប់ស្កាត់វិបត្តិខ្វះទឹក ត្រូវចូលរួមអភិរក្ស ធនធានធម្មជាតិ ព្រៃឈើ ដែលជាប្រភពទាក់ទាញទឹក យ៉ាងសំខាន់

ភ្នំពេញ៖ ក្នុងឱកាសចូលរួម អបអរសាទរទិវាទឹកពិភពលោក ថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ក្រសួងបរិស្ថាន បានលើកឡើងថា ដើម្បីរក្សាបាននូវប្រភពទឹកសាប សម្រាប់ប្រើប្រាស់ និងទប់ស្កាត់វិបត្តិ ខ្វះទឹកទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលរួម អភិរក្សធនធានធម្មជាតិព្រៃឈើ ដែលជាប្រភពទាក់ទាញ ទឹកយ៉ាងសំខាន់ ។

តាមរយៈបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុក នៅថ្ងៃទី២២ មីនានេះ ក្រសួងបរិស្ថាន បានឲ្យដឹងថា ពិភពលោកបានប្រារព្ធ ទិវាទឹកពិភពលោក និងបានលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង អំពីប្រជាជនចំនួន ២ពាន់លាននាក់ ដែលកំពុងរស់នៅ ដោយគ្មានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់។ ការផ្តោតសំខាន់នៃ ទិវាទឹកពិភពលោកឆ្នាំ២០២២ នេះ គឺដើម្បីជំរុញសកម្មភាព ឆ្ពោះទៅ រកគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ ប្រកបដោយនិរន្តរភាព (SDG) ៖ ទឹក និងអនាម័យសម្រាប់ ទាំងអស់គ្នានៅឆ្នាំ ២០៣០ ។

ក្រសួងបរិស្ថានបន្តថា ប្រធានបទនៃទិវាទឹកពិភពលោកឆ្នាំ ២០២២ គឺ «ទឹកក្រោមដី – ធ្វើឱ្យការមើលមិនឃើញទៅជាមើលឃើញ»។ ទឹកក្រោមដីគឺមើលមិនឃើញ ប៉ុន្តែឥទ្ធិពលរបស់វាអាច មើលឃើញនៅគ្រប់ទីកន្លែង។ ទឹកក្រោមដីគឺជាកំណប់ទ្រព្យ លាក់កំបាំងដែលធ្វើឱ្យជីវិត របស់យើងកាន់តែសម្បូរបែប។ ស្ទើរតែទាំងអស់នៃទឹកសាបនៅក្នុង ពិភពលោកគឺជាទឹកក្រោមដី។ នៅពេលដែលការប្រែប្រួល អាកាសធាតុកាន់តែអាក្រក់ ទឹកក្រោមដីនឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើង។ យើងត្រូវធ្វើការរួមគ្នា ដើម្បីគ្រប់គ្រងធនធាន ដ៏មានតម្លៃនេះ ប្រកបដោយនិរន្តរភាព។

ក្រសួងបរិស្ថានបញ្ជាក់ថា កម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន មានផ្ទៃដីអភិរក្សទំហំ ៧,៣លានហិកតា ឬស្មើប្រមាណ ៤១%នៃប្រទេសកម្ពុជា។ ដោយសារកត្តាសុខសន្តិភាព និងការការពារ និងអភិរក្សមានភាពប្រសើរឡើង ចំពោះតំបន់ការពារធម្មជាតិ។

ក្រសួងបរិស្ថាន ក៏បានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋ ចូលរួមសន្សំសំចៃ ការប្រើប្រាស់ទឹក ដើម្បីរក្សនិរន្តរភាពប្រភពទឹក សម្រាប់មនុស្សរាប់ជំនាន់ទៅមុខទៀត ៕

To Top