ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងការបរទេស បង្ហាញលទ្ធផលនៃជំនួបរវាងលោក ប្រាក់ សុខុន និងប្រធាន Huawei ប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងការបរទេសខ្មែរ បានបង្ហាញលទ្ធផលនៃជំនួបរវាង លោកឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងលោក Lin Baifeng អនុប្រធានជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមហ៊ុន Huawei Group និងជាប្រធាន Huawei ប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ។

To Top