ព័ត៌មានជាតិ

អ្នកអភិរក្ស បានបង្កាត់ពូជ សត្វអង្កត់ខ្មៅ ដោយជោគជ័យ លើកដំបូង នៅកម្ពុជា (Video)

ភ្នំពេញ៖ កូន«អង្កត់ខ្មៅ ឬដំបងក្រញូង» ចំនួនពីរក្បាល បានញាស់ដោយជោគជ័យ បន្ទាប់ពីអ្នកជំនាញបានបង្កាត់ នៅក្នុងសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅ នៅខែមីនា ឆ្នាំ២០២២។ នេះបើយោងតាមហ្វេសប៊ុកក្រសួងបរិស្ថាន នៅថ្ងៃទី២៨ មីនា ។

លោក និក ម៉ាក នាយកសង្រ្គោះ និងថែរក្សាសត្វព្រៃ របស់អង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃ លើកឡើងថា នេះជាលើកទីមួយដែលសត្វប្រភេទនេះអាចបង្កាត់បាន នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សា និងសង្គ្រោះសត្វព្រៃភ្នំតាម៉ៅ។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

លោក និក ម៉ាក ដោយបន្ថែមថា សត្វប្រភេទសត្វនេះ នៅកម្ពុជា ជាសត្វដែលកម្រ និងមិនសូវឃើញមានទាំងក្នុងព្រៃធម្មជាតិ ឬក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សា និងបង្កាត់ពូជ។

សូមបញ្ជាក់ថា វត្តមានសត្វអង្កត់ខ្មៅ នៅក្នុងសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅមានសរុបចំនួន៥ក្បាល ក្នុងនោះ៣ក្បាលជាសត្វចាស់ និងពីរក្បាល ជាកូនទើបបង្កាត់បាននៅក្នុងខែមីនា ឆ្នាំ២០២២៕

To Top