ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងការងារ អនុញ្ញាតឲ្យកម្មករ ឈប់សម្រាក ថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរ ដោយមានប្រាក់ឈ្នួល

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ នៅថ្ងៃ២៩ មីនានេះ បានប្រកាសដល់ម្ចាស់រោងចក្រ សហគ្រាស អនុញ្ញាតឲ្យកម្មករ-កម្មការិនីឈប់សម្រាប់ នាថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាខ្មែរចំនួន៣ថ្ងៃ (១៤-១៥-១៦) ដោយមានប្រាក់ឈ្នួល ៕

To Top