ព័ត៌មានជាតិ

សុន្ទរកថាគន្លឹះរបស់ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ដ្រីនៃកម្ពុជា ថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូល ស្តីពីបញ្ហាទឹកតំបន់អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិកលើកទី៤ នៅទីក្រុងគូម៉ាម៉ូតូ ប្រទេសជប៉ុន

To Top