ព័ត៌មានជាតិ

អាជ្ញាធរ​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​ក្រើនរំលឹកពលរដ្ឋ ទៅចាក់វ៉ាក់សាំង

ភ្នំពេញ៖ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើការក្រើនរំលឹកជាថ្មីម្ដងទៀត ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ឱ្យ​អញ្ជើញ ទៅទទួលវ៉ាក់សាំងបង្ការ ជំងឺកូវីដ១៩ ដែលជាវ៉ាក់សាំងកាតព្វកិច្ច ឱ្យ​បានរហ័ស និងទាន់ពេលវេលា នៅតាមទីតាំង ទាំង១៤ខណ្ឌ និង៤២កន្លែង ជុំវិញរាជធានីភ្នំពេញ។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
To Top