ព័ត៌មានជាតិ

សម្តេចតេជោ ៖ កម្ពុជាអត់មានរើសអើង ខាងនយោបាយ សម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ

ភ្នំពេញ ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា បានលើកឡើងថា កម្ពុជាអត់មានការរើសអើងខាងនយោបាយសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩នោះទេ អ្នកណាក៏ចាក់បានដែរ ឲ្យតែរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជា ។ នេះជាហើយជាចំណែកជោគជ័យភាពស៊ាំក្នុងសហគមន៍៕

To Top