ព័ត៌មានជាតិ

ថវិកា វិភាជន៍បូជាសព ១០លានរៀល ផ្តល់ជូនដល់ភរិយានៃសព មន្រ្តីរាជការ ដែលទទួលមរណភាព នៅខេត្តព្រៃវែង

ព្រៃវែង៖ នារសៀលថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ អនុប្រធានសាខា ប.ស.ស.ខេត្តព្រៃវែង លោក នៅ សុមនា និងក្រុមការងារ បានប្រគល់សេចក្តីសម្រេច តាវកាលិកហានិភ័យការងារ វិភាជន៍បូជាសព ចំនួន ១០លានរៀល (ដប់លានរៀល) ជូនដល់ លោកស្រីភួង សោភ័ណ្ឌ ត្រូវជាភរិយានៃសព លោក ឈៀវ សុភាស់ ប្រធានការិយាល័យក្រុមប្រឹក្សា នៃរដ្ឋបាលស្រុកបាភ្នំ ជាសមាជិកប.ស.ស. ដែលបានបាត់បង់ជីវិត ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ពេលចុះបំពេញការងារ។

នេះសបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ អំពីការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ បំផុតពីសំណាក់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចំពោះសុខុមាលភាព និងជីវភាពរស់នៅ របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ មន្រ្តីរាជការសាធារណៈ មន្រ្តីរាជការ ពិសេសបងប្អូនដែលជាកម្មករនិយោជិត៕

To Top