ព័ត៌មានជាតិ

លទ្ធផលជំនួបរវាងលោក ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជា និងលោក អេនតូនី ប្លីងខេន រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក នៅវ៉ាស៊ីនតោន (Video)

To Top