ព័ត៌មានជាតិ

រាជរដ្ឋាភិបាល ចេញអនុក្រឹត្យ បញ្ចប់មុខតំណែង ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី ទី ចំរើន កុសល

ភ្នំពេញ ៖ ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញអនុក្រឹត្យបញ្ចប់មុខ តំណែងឧត្តមសេនីយ៍ត្រី ទី ចំរើន កុសល ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្ម នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ មានឋានៈស្មើប្រធាននាយករដ្ឋាន ឲ្យមកជាមន្ត្រី ៕

To Top