Covid-19

កូវីដ ៖ មិនមានឆ្លង និងស្លាប់ថ្មី ខណៈជាសះស្បើយ ៣នាក់

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានបន្តប្រកាសថា កម្ពុជាមិនមានអ្នកឆ្លង និងស្លាប់ថ្មីទៀតទេ ខណៈជាសះស្បើយចំនួន៣នាក់។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន១៣៦ ២៦២នាក់ អ្នកជាសះស្បើយចំនួន ១៣៣ ២០៤នាក់ និងអ្នកស្លាប់ចំនួន ៣ ០៥៦នាក់៕

To Top