នយោបាយ

គណបក្សខ្មែររួបរួមជាតិ ទទួលយកលទ្ធផល បោះឆ្នោតជ្រើសរើស ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់

ភ្នំពេញ៖ គណបក្សខ្មែររួបរួមជាតិ បានលើកឡើងថា ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ កាលពីថ្ងៃទី៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ បានដំណើរការប្រកបដោយ លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ សេរី ពហុបក្ស គ្មានការបង្ខិតបង្ខំ ព្រមទាំងការរាប់សន្លឹកឆ្នោត និងលទ្ធផលអាចទទួលយកបាន ៕

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
To Top