ព័ត៌មានជាតិ

Breaking: ក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍​ជាតិ វាយតម្លៃថា ការបោះឆ្នោត ​ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ ៥មិថុនា សេរី ត្រឹមត្រូវ និងយុត្តិធម៌

Breaking: ក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិ វាយតម្លៃថា ការបោះឆ្នោត​ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ ៥មិថុនា សេរី ត្រឹមត្រូវ និងយុត្តិធម៌ ។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
ក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិ ថ្លែងក្នុងសន្និសីទកាសែត នាល្ងាច ថ្ងៃទី៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ នៅសណ្ឋាគារ Hyatt
To Top