ព័ត៌មានជាតិ

រាជរដ្ឋាភិបាល តែងតាំងលោក ទឹម ផានូ ជាអភិបាលក្រុងច្បារមន ជំនួសលោក ហុក ម៉ារីឌី

ភ្នំពេញ ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញអនុក្រឹត្យផ្ទេរលោក ហុក ម៉ារីឌី ដែលជាអភិបាលក្រុងច្បារមន ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ឲ្យទៅបម្រើការងារ នៅរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺវិញ ដោយតែងតាំង លោក ទឹម ផានូ ជាអភិបាលក្រុងច្បារមន ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ជំនួសវិញ ៕

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
To Top