ព័ត៌មានជាតិ

រាជរដ្ឋាភិបាល អនុញ្ញាតឲ្យ ក្រសួងការពារជាតិ ជ្រើសរើស ពលទាហានថ្មី ៦០០នាក់

ភ្នំពេញ ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីសម្រេច អនុញ្ញាតឲ្យក្រសួងការពារជាតិ ជ្រើសរើសពលទាហានថ្មី ចំនួន៦០០នាក់ ដើម្បីបំពេញក្របខ័ណ្ឌ ឲ្យ៣កងវរសេនាតូច ទើបបង្កើតថ្មី ចំណុះបញ្ជាការដ្ឋាន កាំភ្លើងធំ អគ្គបញ្ជាការដ្ឋាន ៕

To Top