ព័ត៌មានជាតិ

សម្តេចតេជោ ៖ ការចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺកូវីដ នៅកម្ពុជា មិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយឡើយ

ភ្នំពេញ ៖ ក្នុងពិធីបិទវគ្គបណ្តុះបណ្តាលឆ្នាំ២០២០-២០២១ និងបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលឆ្នាំ២០២២ របស់សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល នៅថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ សម្តេចតេជោហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា បានរំលឹកឡើងវិញ ពីការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពជំងឺកូវីដ១៩ ក្នុងនោះសម្តេចថា ចំពោះការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩នៅកម្ពុជា គឺធ្វើឡើងដោយមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយនោះឡើយ៕

To Top