ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងអប់រំ ចេញសេចក្ដីប្រកាសទទួលស្គាល់ សិស្សពូកែទូទាំងប្រទេស

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានចេញសេចក្ដីប្រកាសទទួលស្គាល់ សិស្សពូកែទូទាំងប្រទេស ផ្នែកអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ គណិតវិទ្យា និងរូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី៩ និងថ្នាក់ទី១២ ឆ្នាំ២០២២៕

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
To Top