ព័ត៌មានជាតិ

ក្រុមហ៊ុន Rolya enterprise​ ប្រកាសឱ្យ ឧកញ៉ា ហម រ៉ន និងឧកញ៉ា វ៉ន វណ្ណៈ ជាម្ចាស់បុរី VIP ចូលខ្លួនដោះស្រាយបំណុល មុនថ្ងៃ២៦មិថុនា ជាបន្ទាន់

ក្រុមហ៊ុន Rolya enterprise សូមជូនដំណឹងដល់ឧកញ៉ា ហម រ៉ន និង ឧកញ៉ា វ៉ន វណ្ណៈ ដែលជាម្ចាស់ បុរី VIP ចូលខ្លួនមកដោះស្រាយបំណុល មុនថ្ងៃ២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២នេះ ជាបន្ទាន់។

សូមជម្រាបថា បុគ្គលពីរនាក់នេះមានការដោះសារនឹងលើកថ្ងៃជាច្រើនសារ។ ដូច្នេះបើលោកឧកញ៉ាទាំងពីរមិនចូលរួមដោះស្រាយបំណុលឲ្យបានមុនថ្ងៃ ២៦ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០២២នេះទេ ក្រុមហ៊ុននឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់៕

To Top