ព័ត៌មានជាតិ

លោក ប្រាក់ សុខុន ផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ ស្តីពីទំនាក់ទំនងការទូតកម្ពុជា-វៀតណាម ក្នុងខួប ៥៥ឆ្នាំ នៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរ

To Top