ព័ត៌មានជាតិ

Breaking: G7 ប្រកូកប្រកាសដង្ហោយឱ្យប្រទេស ក្រុមហ៊ុន ដែលមានស្តុកស្បៀងអាហារ ជួយ!

Breaking: G7 ប្រកូកប្រកាសដង្ហោយឱ្យប្រទេស ក្រុមហ៊ុន ដែលមានស្តុកស្បៀងអាហារ ជួយ, នេះបើតាម ការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP នៅមុននេះបន្តិច។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

ប្រែសម្រួលដោយ៖ សយ សុភា

To Top