ព័ត៌មានជាតិ

កូវីដ ៖ ឆ្លងថ្មី៧នាក់ ខណៈគ្មានអ្នកជា និងស្លាប់នោះទេ

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា ចេញសេចក្តីប្រកាស ពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន៧នាក់ ជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ទាំងអស់ ខណៈជាសះស្បើយគ្មាន និងស្លាប់ក៏គ្មានដែរ។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន១៣៦ ២៧៩នាក់ អ្នកជាសះស្បើយចំនួន១៣៣ ២០៦នាក់ និងអ្នកស្លាប់ចំនួន ៣ ០៥៦នាក់៕

To Top