ព័ត៌មានជាតិ

កូវីដ៖ ឆ្លងថ្មី២ ខណៈគ្មានជាសះស្បើយ និងស្លាប់ថ្មី

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលបានបន្ត រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន២នាក់ ខណៈគ្មានអ្នកជាសះស្បើយ និងស្លាប់ ។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងសរុប ចំនួន១៣៦ ២៩៨នាក់ អ្នកជាសះស្បើយចំនួន ១៣៤ ២០៦នាក់ និងអ្នកស្លាប់ចំនួន ៣ ០៥៦នាក់៕

To Top