ព័ត៌មានជាតិ

ចង់ដឹងមែនទេថា តើនឹងមានអ្វីដែលថ្មី ក្នុងកម្មវិធីការសន្ទនា អាហារពេលព្រឹក លើកទី៣របស់យើង?

ចង់ដឹងមែនទេថា តើនឹងមានអ្វីដែលថ្មី ក្នុងកម្មវិធីការសន្ទនា អាហារពេលព្រឹក លើកទី៣របស់យើង? កាន់តែពិសេស និងប្លែកជាងមុន ដោយយើងបានរៀបចំជាមួយនឹងប្រធានបទថ្មី ដែលអាចឱ្យម្ចាស់អាជីវកម្មទទួលគំនិតថ្មីៗលើការអភិវឌ្ឍនៃការទូទាត់តាមបែបឌីជីថល អាចដឹងអំពីរបៀបដែលការទូទាត់តាមបែបឌីជីថលដំណើរការរបស់វា អាចពង្រឹងអាជីវកម្មរបស់អ្នកអោយកាន់តែរឹងមាំ និង មានភាពប្រកួតប្រជែងជាមួយដៃគូក្នុងសម័យកាលកូវីតនេះ។

អ្នកចូលរូមក៏អាចបង្កើននូវការអភិវឌ្ឍន៍ផ្ទាល់ខ្លូន និង បង្កើនបណ្ដាញទំនាក់ទំនងក្នុងវិស័យធនាគារ។

សូមរួមរាន់ចុះឈ្មោះចូលរួមតាមរយៈតំណ៖ https://forms.gle/6NiJtpJBD49Cas83A

ការចុះឈ្មោះចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃនេះតទៅ។

ប្រធានបទ៖ ‘’បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសកម្ពុជា និង ការទូទាត់សាច់ប្រាក់របស់សហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមតាមប្រព័ន្ធឌីជីថលក្នុងឧស្សាហកម្ម៤.០’’

គោលបំណង៖ យើងសង្ឃឹមថាប្រធានបទនេះនឹងជួយអ្នក៖
-អាចពិនិត្យមើលអំពីការអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីៗនៃបច្ចេកវិទ្យា ក្នុង ការទូទាត់តាមបែបឌីជីថល និងធនាគារ
-យល់ដឹងអំពីបញ្ហាប្រឈមសំខាន់ៗសម្រាប់អាជីវកម្មធុនតូច និងមធ្យមក្នុងការសម្របខ្លួនទៅតាមការទូទាត់បែបឌីជីថល

  • ស្វែងយល់បន្ថែមអោយកាន់តែច្បាស់អំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការទូទាត់តាមបែបឌីជីថលចំពោះអាជីវកម្មខ្នាតតូច និង មធ្យមសម្រាប់លំហូរនៃសាច់ប្រាក់
  • ផ្ដល់ជាយុទ្ធសាស្រ្តសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូច និងមធ្យម ដើម្បីស្វែងរក និង ប្រើប្រាស់ការទូទាត់តាមបែបឌីជីថលអោយមានប្រសិទ្ធភាព។

🗓 កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី ២៣ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២២
🕗 ពេលវេលា៖ ៨:០០ព្រឹក ដល់ម៉ោង ១២:០០ ថ្ងៃត្រង់
🎫 តម្លៃសំបុត្រចូលរួម ២០ ដុល្លារ
✅ សម្រាប់អ្នកចុះឈ្មោះមុនថ្ងៃទី ២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ តម្លៃសំបុត្រត្រឹមតែ ១៥ ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះ (រួមបញ្ចូលទាំងអាហារពេលព្រឹកនិងភេសជ្ជៈ)

To Top