ព័ត៌មានជាតិ

កូវីដ ៖ ឆ្លងថ្មី៤០នាក់ ជា១៥នាក់ និងគ្មានអ្នកស្លាប់

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន៤០នាក់ទៀត ខណៈជាសះស្បើយចំនួន១៥នាក់ និងស្លាប់ គ្មាន។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន ១៣៦ ៨២៩ នាក់ អ្នកជាសះស្បើយចំនួន ១៣៣ ៥៣២នាក់ និងអ្នកស្លាប់ចំនួន ៣ ០៥៦នាក់៕

To Top