ព័ត៌មានជាតិ

សម្តេចតេជោ ៖ បក្សប្រជាជន អនុវត្តន៍ត្រឹមត្រូវនៃសុខដុមសាសនា ធ្វើឲ្យសាសនាទាំងអស់ អាចរួមរស់នៅជាមួយគ្នា

ភ្នំពេញ ៖ ថ្លែងក្នុងវេទិកាអន្តរសាសនាថ្នាក់ជាតិដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សលើកទី៦នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២នេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា បានមានប្រសាសន៍ថា គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានអនុវត្តន៍យ៉ាងត្រឹមត្រូវនៃសុខដុមសាសនា ដោយធ្វើឲ្យគ្រប់សាសនាទាំងអស់អាចរួមរស់នៅជាមួយគ្នា ។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

សម្តេចបន្តថា ចំពោះភាពខុសគ្នារវាងសាសនា និងជាតិសាសន៍ មិនមែនជាឧបសគ្គសម្រាប់ការរស់នៅជាមួយគ្នានោះឡើយ ៕

To Top